Jimmy - Stilhed.

De siger at der er stille før en storm,
men de fl
este glemmer at det samme gør
sig gælde
nde efter den. Dette liv er
e
nsomhed, tomhed, mørke og længsel.
Læng
sel efter en anden sjæl, længsel efter
at blive hel. Længsel efter at dele livet,
på god
t og ondt. Dette liv holdes, af en
lill
e flamme af ild. Varm og god holder den
et svagt
sind fra at give slip. Onde lille
flamm
e af håb, hvis skyld det er, at dette
s
ind må lide.
For en
stund syntes det endeligt at flammen
r
igtigt tog fat. At livet blev lyst og sindet
befr
iet fra sit ensomhedens fængsel. Sindet
troede de
t så en anden sjæl. Indhyllet i den
ren
este fryd satte tankerne fart da jeg mærkede
varm
en fra et andet menneske. Mistro og melankoli
for
vandledes til tillied og kærlighed. Stormen
havde
sat ind, Tusind millioner tanker sitrede på
sind
ets kogeplade og alting oplevedes i et nyt lys,
v
erden ikke længere sort og gold, men varm og fyldt
med håb
og farve. En sjæl lærte at den ikke var alene,
at
håbets flamme ikke blot havde holdt den for nar.
Men med d
et første kys en indsigt; Stadig alene.
Selvbedra
g. forvirret sind var blindt og naivt, ville
ikke
se eller vide. Hurtigere end det var begyndt var
det slut.
Sindet alene tilbage med sin forræderiske
flamme
af falsk håb, og et had så intenst og dystert
so
m sit ensomme fængsel, et had rettet indad, for at
tillade
sig selv at håbe, selvom det skulle være klart
og
tydeligt at der intet er. Tilbage med et ønske om
aldrig i
gen at føle. Stilhed igen, efter stormen.
Efter 3
år med en flamme på vågeblus, der ventede på
sin
helt perfekte storm, og da den kom, alt antændt i
håb så s
tærkt som tusinde sole, om at der findes en
anden
sjæl i verden. Der er intet tilbage, alt er
bræn
dt, alt er tabt, alt er forladt. Aldrig mere skal
håbets fa
lske flamme holde denne sjæl for nar. Tiden
er lø
bet ud, der er intet tilbage af den uskyldige
drø
m om et liv i farver.